Proiect de hotărâre - Vânzare teren
-0001-11-30

privind vânzarea în condițiile legii a unui teren proprietate privată a comunei Ariceștii Rahtivani în suprafață de 339,00 mp situat în satul Buda, cu drept de preemțiune
Înapoi