Nr. 4/2021 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție ”Sistem de canalizare ape menajere și stații de epurare în comuna Ariceștii Rahtivani“
2021-01-19

Înapoi