Nr. 123/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare compartiment servicii de utilități publice locale și întreținere din cadrul Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”
2020-12-14

Înapoi