Nr. 120/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023
2020-12-04

Înapoi