Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii De 401, De 370, De 222 si De 213 de care SC SOLAR FUTURE ENERGY SRL in vederea realizarii unei retele de cabluri electrice 2013-02-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe luna ianuarie 2013 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2013-02-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii De 401, De 370, De 222 si De 213 de care SC FORT GREEN ENERGY SRL in vederea realizarii unei retele de cabluri electrice 2013-02-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii De 401, De 370, De 222 si De 213 de care SC CASA CRANG SRL in vederea realizarii unei retele de cabluri electrice 2013-02-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate a Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2013-02-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transformarea unor functii vacante din Organigrama posturilot aparatului de specialitate al Primarului 2013-02-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transformarea unor functii vacante din Organigrama posturilot aparatului de specialitate al Primarului 2013-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2012 2013-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2013 2013-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea situatiilor deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta in baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 2013-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor preturi la apa potabila livrata in comuna Aricestii Rahtivani de catre SC. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 2013-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei posturilor si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Aricestii Rahtivani 2013-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2013 2013-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe luna decembrie 2012 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2013-01-28
Invitație de participare la ședința ordinară din 19.12.2012 2012-12-12
Înapoi