Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Sistem de irigatii automatizat la teren de fotbal in comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova" 2013-11-01
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind intocmirea studiului de fezebilitate si caiet de sarcini pentru proiectarea si executia protectiilor mecanice la conductele de gaze si produse petroliere apartinand SNTGN TRANSGAZ SA si SC CONPET SA 2013-07-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Aricestii Rahtivani 2013-07-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe luna iunie 2013 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2013-07-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini la obiectivul de investitie "proiectare reabilitare scoli si gradinite" 2013-07-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini la obiectivul de investitie "proiectare imprejmuire camine culturale" 2013-07-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini la obiectivul de investitie "proiectare imprejmuire teren de fotbal Nedelea si Targsor" 2013-07-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini la obiectivul de investitie "proiectare imprejmuire scoli si gradinite" 2013-07-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini la obiectivul de investitie "proiectare teren sport Scoala Aricesti, Stoenesti, Targsoru Nou, Buda" 2013-07-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini la obiectivul de investitie "proiectare imprejmuire parcuri" 2013-07-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe lunile februarie si martie 2013 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani 2013-04-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani la data de 31.03.2013 2013-04-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2013 2013-03-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2013 si estimari 2014-2016 2013-03-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat aferenta semestrului II al anului scolar 2012-2013 2013-03-28
Înapoi