Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 103/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă prestate de S.C. „Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 2020-11-18
Nr. 102/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021 2020-10-27
Nr. 101/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetului local 2020-07-23
Nr. 100/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2020 și estimari 2021-2023 2020-07-21
Nr. 99/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Construire imprejmuire parc sat Stoenesti" 2020-07-21
Nr. 98/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Construire imprejmuire primaria veche sat Aricestii Rahtivani" 2020-07-21
Nr. 97/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării pozitiei nr. 6 din Anexa nr. 1 - LISTA cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare la Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 82/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii 2020-07-16
Nr. 96/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 2020-07-16
Nr. 95/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind avizarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova – revizuit” şi acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Ariceştii Rahtivani, domnul Cristea Alexandru în calitate de Primar 2020-07-15
Nr. 94/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, T58, A333/120, lot nr. 26, în suprafață măsurată de 1026 mp, numitului Matei Vasile Sebastian 2020-07-14
Nr. 93/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, P33, lot nr. 56, în suprafață din acte de 980 mp, numiților Avram Valentin și Avram Mihaela-Raluca 2020-07-14
Nr. 92/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 2020-07-14
Nr. 91/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, a unor imobile situate în T32, Cc2403, sat Ariceștii Rahtivani 2020-07-10
Nr. 90/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale 2020-07-07
Nr. 89/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2020 și estimari 2021-2023 2020-06-10
Înapoi