Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 118/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare compartiment servicii de utilități publice locale și întreținere din cadrul Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 2020-12-04
Nr. 117/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inființării serviciului social furnizat în comunitate: “Cabinet pentru servicii de asistență socială- comunitară” și a regulamentului de organizare și funcționare 2020-12-03
Nr. 116/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani 2020-12-02
Nr. 115/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 79A, în suprafață de 980mp, înscris în C.F. nr. 20976, numitului Jilăveanu Gheorghe 2020-12-02
Nr. 114/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 36, în suprafață măsurată de 998mp (și suprafața din acte 980mp), înscris în C.F. nr. 23621, numitului Barthe Thierry Andre 2020-12-02
Nr. 113/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 2020-12-02
Nr. 112/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobare lot Legea 15/2003 2020-12-02
Nr. 111/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociaților și modificarea Actului Constitutiv al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani ”S.R.L. 2020-12-02
Nr. 110/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Ștefan Andrei Daniel, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 81 / 2020 pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei A 2020-12-02
Nr. 109/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității la Școala Gimnaziala comuna Ariceșii Rahtivani și la Școala Gimnazială comuna Aricestii Rahtivani, sat Nedelea 2020-11-25
Nr. 108/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, Sat Nedelea, comuna Ariceştii Rahtivani 2020-11-25
Nr. 107/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe lunile februarue, martie, mai, iunie, iulie 2020 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani 2020-11-25
Nr. 106/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului comunei Ariceștii Rahtivani 2020-11-23
Nr. 105/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ariceștii Rahtivani 2020-11-23
Nr. 104/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 2020-11-23
Înapoi