Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 7/2021 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 2021-01-20
Nr. 6/2021 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova 2021-01-20
Nr. 5/2021 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021 2021-01-19
Nr. 4/2021 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție ”Sistem de canalizare ape menajere și stații de epurare în comuna Ariceștii Rahtivani“ 2021-01-19
Nr. 3/2021 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție ”Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova” 2021-01-19
Nr. 2/2021 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 2021 2021-01-11
Nr. 1/2021 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, din excedentul bugetului local 2021-01-04
Nr. 126/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea pe lunile septembrie și octombrie a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani 2020-12-16
Nr. 125/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie ”Studiu de fezabilitate amenajare curți interioare școli și grădinițe” 2020-12-16
Nr. 124/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea primarului comunei Ariceștii Rahtivani ca reprezentant al comunei să participe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere Ploieşti-Prahova” 2020-12-15
Nr. 123/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare compartiment servicii de utilități publice locale și întreținere din cadrul Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 2020-12-14
Nr. 122/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii HCL nr. 7 / 2020 2020-12-14
Nr. 121/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023 2020-12-14
Nr. 120/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023 2020-12-04
Nr. 119/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetului local 2020-12-04
Înapoi