Prezentare generală

Localitatea Ariceștii Rahtivani este comună componentă a județului Prahova, situată în partea de sud-vest a acestuia, la nord-vest de municipiul Ploiești, la o distanță de 10 km de acesta. Este o comună tipic de câmpie ca dezvoltare geografică.


Comuna este situată pe DN 72 (Ploiești - Târgoviște) care trece prin satul Stoienești, DJ 144 (Stoienești-Ariceștii Rahtivani-Florești) și DJ 101 I (Ploiești-Filipești) ce străbate satele Buda și Nedelea. Pe aceste artere de circulație comuna este legată direct de municipiile Ploiești și Târgoviște, de unitățile economice din zona Florești-Băicoi și DN 1.

La mici distanțe față de centrul administrativ al comunei se situează o serie de alte localități vecine, precum:

 

  • Filipești de Târg la V (4 km)
  • Blejoi și Păulești la E (cca 20 km)
  • Târgușorul vechi, la S-E (5 km)
  • Mănești, la S-V (10-12 km)
  • Băicoi și Florești, la N (17 km)


În anii următori va începe construcția autostrăzii București-Brașov care tranzitează teritoriul comunei pe o distanță de cca. 7 km, fapt care va duce la o dezvoltare economică și socială demnă de aderarea la U.E.
De asemeni, comuna este deservită și de căi ferate și anume de CF Ploiești-Brașov (gara Buda) și CF Ploiești-Târgoviște (gara Târgșoru Nou).

 

Comuna se compune din 5 sate:

 

  • Ariceștii-Rahtivani (reședința)
  • Nedelea
  • Stoienești
  • Târgșoru Nou
  • Buda.

 

Comuna este condusă de un Consiliu local format din 15 membrii.


Teritoriul comunei aparține Câmpiei Ploieștilor formată pe conul de dejecție al râului Prahova. Este o câmpie de tip piemontan, relativ plană, slab fragmentată cu văi și terase slab individualizate. Teritoriul comunei se situează într-o zonă cu climă temperat continentală, regimul termic, caracteristic zonei de silvostepă, cu o temperatură anuală medie de 10.6ºC și o medie a precipitațiilor anuale de 588 mm. Din punct de vedere hidrologic, comuna aparține bazinului hidrografic al râului Ialomița, prin intermediul principalului sau afluent - râul Prahova.

 

Înapoi