Măsuri de dezvoltare

Proiecte de dezvoltare

 

1. Amenajarea și refacerea drumuriloe de acces-drumuri de exploatare agricolă, refacerea și retehnologizarea canalelor de irigație
2. Modernizare drumuri locale
3. Înființarea de parcuri și spații de joacă pentru copii
4. Reabilitare, reamenajare, dotare cămin, Ariceștii-Rahtivani
5. Reabilitare rețea de alimentare cu apă în satele Nedelea, Buda și Târgușorul Nou
6. Realizare canalizare în satele Ariceștii Rahtivani și Nedelea
7. Realizare canalizare în satele Ariceștii-Rahtivani și Nedelea
8. Amenajare bază sportivă în satul Ariceștii Rahtivani
9. Reabilitarea prin parteneriat cu Consiliul Județean Prahova a D.J 101I pe segmentul sat Buda-sat Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani
10. Amenajarea unei micropoliclinici în satul Ariceștii-Rahtivani
11. Introducere încălzire centrală la Școlile cu clasele I-VIII Ariceștii Rahtivani și Stoienești
12. Construirea și Dotarea adecvată a trei săli de sport în satele Ariceștii Rahtivani, Nedelea și Stoenești
13. Modernizarea școlilor cu clasele I-VIII Ariceștii Rahtivani și Nedelea prin dotarea cu cabinete de fizica-chimie și informatică
14. Refacerea Bisericii " Sf Nicolae" din Ariceștii Rahtivani
15. Amenajarea și dotarea unei grădinițe în satul Ariceștii-Rahtivani

 

Înapoi