Infrastructura

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT


Rutier
Comuna Aricestii Rahtivani are legătură directă cu municipile Ploiești și Târgoviște, dar și de unitățile economice din zona Florești-Băicoi și DN1.


Este străbătută de câteva artere de circulație destul de importante din punct de vedere al gradului de utilitate, aceste drumuri putând fi structurate astfel:

 • DN 72, care străbate satul Stoenești, pe direcția E-V, pe traseul Ploiești-Târgoviște, reabilitat parțial. Este principala cale de comunicație intre Ploiești și Târgoviște, drum cu o lâțime a carosabilului de 5.30 și pe care se desfășoară traficul de tranzit intern și internațional greu, transportul în comun și cel turistic;
 • DJ 144, reasfaltat în anul 2008, care străbate localitâțile Stoenești, Ariceștii Rahtivani, Nedelea și Florești;
 • DJ 140, ce trece prin satele Stoenești, Târgușorul Nou, Strejnic și care pe tronsonul de drum Stoenești-Târgușorul Nou a fost reasfaltat în anul 2008 în proporție de 70%, iar pe tronsonul de drum Târgușorul Nou-Strejnic este balastat, în stare proastă, prins în reabilitare prin polul integrat de dezvoltare urbană;
 • DJ 101 I, Ploiești-Filipești, ce străbate satele Buda și Nedelea, este asfaltat doar pe o lungime de 5km, între Ploiești și Buda, iar pe porțiunea de drum Buda-Nedelea, starea acestuia se prezintă a fi foarte proastă, drumul fiind doar balastat.


Transportul de călători pe raza comunei Ariceștii Rahtivani, dar și legătura cu localitățile vecine este realizată pe o infrastructură rutieră care este acoperită în cea mai mare parte de covor asfaltic, de agenții econimici: SC. Tizziana S.R.L și S.C Cord S.R.L în asociere cu S.C Tahor Serv S.R.L


În anii următori va începe construcția autostrăzii București-Brașov, care tranzitează teritoriul comunei pe o distanță de cca 7 km, ce va reprezenta una dintre arterele interne și internaționale de o deosebită solicitare ca trafic, prezentând atât interes turistic cât și economic.

Feroviar
Comuna este deservită de calea ferată cu ruta București-Ploiești-Brașov și calea ferată cu ruta Ploiești-Târgoviște.


Accesul la serciviile de transport feroviar se realizează prin gara Buda, în cazul căii ferate cu ruta București-Brașov, sau gările Crângul lui Tei și Târgușorul Nou, în cazul căii ferate cu ruta Ploiești-Târgoviște.

UTILITĂȚI PUBLICE

 

Alimentare cu apă
Sistemul de alimentare cu apă potabilă, realizat din surse proprii în anul 2006, are o capacitate totală de 200 mc/h și are următoarele componente:

 • Foraje la 100-200 m amplasamente astfel: 2 în Ariceștii Rahtivani, 3 în Nedelea, 1 în Stoenești și 1 în Buda;
 • Rezervoare de acumulare repartizate astfel: 2 în Ariceștii Rahtivani, 3 în Nedelea, 1 în Stoenești și 1 în Buda:
 • Sistemul de aducțiune format din țevi de oțel cu diametru de 50.8-76.2 mm;
 • Stații de tratare, în componența cârora intră 2 instalații de clorinare de tip JESCO;
 • 2 stații de pompare de 15 KW, 46 mca (metru coloană apă), amplasate în Stoenești și o stație de pompare de 20 KW 35 mca în Ariceștii Rahtivani;
 • Rețele de distribuție din oțel și PEHD cu diametre între 40 și 160 mm;
 • Branșamente în număr de 2355, contorizate în proporție de 97 %


Situația sistemului de alimentare cu apă a comunei Ariceștii Rahtivani se prezintă astfel:

 

Lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile 39 km 
Capacitatea instalaților de producere a apei potabile  4800 mc/zi
Cantitatea totală de apă potabilă distribuită consumatorilor în ultimul an
147.000 mc 
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor pentru uz casnic  143.000 mc 


În comună rețeaua de distribuție a apei potabile are o lungime de aproximativ 39.000 de metrii în toate satele.


Sistemul de alimentare cu apă a comunei Ariceștii Rahtivani funcționează în baza: Autorizației de mediu nr. PH 295/08.07.2009, valabilă 10 ani, a Avizului emis de Gospodărirea Apelor, nr. 85/09.06.2009, valabil 2 ani, Autorizației Sanitare nr.730/10.07.2009 cu plan de conformare și a contractului cu Agenția Națională " Apelor Române " nr.35/2007.


Monotorizarea calității apei potabile este realizată de Direcția de Sănătate Publică Prahova în baza comenzii nr.07/08.01.2010, ultimul buletin emis fiind în februarie 2010.


Serviciul de alimentare cu apă nu are licență, iar documentația pentru obținerea acesteia este în curs de elaborare.

Canalizare
În prezent nu există rețea de canalizare și stații de epurare în nici un sat din comună.


Rețeaua de canale pentru ape uzate a comunei Ariceștii Rahtivani are o lungime totală de aproximativ 1.5 km.


În zona de blocuri (12 familii), apa uzată se colectează în fose septice, care se golesc prin vidanjare.


Obiectivul conformării cu legislația privind epurarea apelor uzate este de a proteja mediul înconjurător de efectele adverse ale descărcărilor în receptorii naturali a apei uzate colectete de pe teritoriul localităților.

Alimentarea cu gaze naturale
Comuna este racordată la rețeaua de distribuție a gezelor naturale.


Sistemul centralizat de alimentare cu gaze naturale preia gazul din conducta magistrală (de 10 țoli) de transport de gaze de înaltă presiune Filipeștii de Pădure-Teleajen (Pmax=40bar), prin intermediul unui racord de 4 țoli de cca 400 m care alimentează Stația de reglare, măsurate Ariceștii Rahtivani.


Conductele de distribuție (cu mărimi cuprinse între 0.3 și 5 țoli) sunt amplasate atât subteran cât și suprateran, administarea rețelei locale de distribuție a gazelor naturale fiind realizată de către operatorul regional.

 

Lungimea simplă a conductelor de distribuție a gazelor naturale (km) 36.6 
Gaze naturale distribuite în total (mii mc)  3006 
Gaze naturale distribuite-uz casnic (mii mc)  2021 
Abonați  972


Alimentare cu energie electrică
Electrificarea comunei a început în anul 1946, cu satul Târgușorul Nou. A continuat cu satul Ariceștii Rahtivani. în anul 1950, Nedelea în 1956, Stoenești în 1957 și Buda în 1965.


Alimentare cu energie electrică se realizează din liniile electrice de medie tensiune din zonă.


Distribuția energiei electrice la consumatori, se face prin rețele de joasă tensiune, în montaj aerian pe sâlpii din beton armat.


Traseele rețelei urmează traseul drumurilor, cuprinzând în întregime zonele construite, pe stâlpii reșelei de joasă tensiune este montată și rețeaua de iluminat stradal.


Rețeaua de iluminat public în localitate se caracterizează prin următoarele:

 • Utilizarea corpurilor de iluminat public echipate cu lămpi de vapori de mercur sau sodiu de 250 W;
 • Utilizarea stâlpilor și a punctelor de aprindere în comun cu SC. Electrica.SA
 • Consum mediu lunar de 10.000 kwh
Înapoi