Economia

SECTORUL PRIMAR
Din suprafața teritoriului administrativ de 8860 de hectare, ponderea cea mai mare este reprezentată de terenurile agricole (7296 de hectare, reprezentând 82.3 % din întreaga suprafață).


Deși există acest potențial agricol evident, dezvoltarea activităților cu caracter agricol din cadrul comunei nu a avut o dinamică foarte bună.


Activitatea agricolă se desfășoară în cea mai mare parte în cadrul gospodăriilor individuale. Dacă raportăm suprafața agricolă la numărul de gospodării rezultă o suprafață agricolă medie de 3,30 ha/gospodărie. raportat la media județului (1,37 ha/gospodărie) și la media pe țară (2,28 ha/gospodărie), media comunei Ariceștii Rahtivani este semnificativ mai mare.


Potrivit datelor analizate, în sectorul primar este angajată aproximativ 15,8% din populația activă a comunei.


Aproape toată populația aptă de muncă și nesalarizată este implicată în activități agricole în cadrul propriilor gospodării.

SECTORUL SECUNDAR
Sectorul secundar, alături de cel terțiar reprezintă "pionii" de bază ai economiei comunei Ariceștii Rahtivani, cu un mai mare procentaj fiind sectorul terțiar.


Populația activă a comunei, angakată în industrie are un procent de 34,2% (din care 205 angajați în localitate) din totalul populației, majoritatea persoanelor sunt angajate în balastiere de pe teritoriul comunei.


Ca urmare a faptului că în comună nu există oportunități de angajare, cea maimare parte a populației active face naveta spre zonele învecinate (Florești,Brazi,Ploiești etc) unde există posibilități de angajare importante și bine plătite. În viitor, o dată cu finalizarea parcului industrial Ploiești West Park, ce va fi în totalitate pe teritoriul comunei, noi oferte de locuri de muncă vor apărea.


În localitate există o populație activă angajată în industrie de circa 34,2% (industrie și construcție).
Cele mai importante sectoare ale industriei comunei sunt :industria extractivă și industria prelucrătoare.

SECTORUL TERȚIAR
Sectorul terțiar joacă un rol important în economia comunei, ca de altfel în întreaga economie a României. Din datele statistice furnizate la nivel de comună, există un procent de 50% (395 angajați în localitate) din populația activă angajată în sectorul terțiat (comerț,transport, administrație, învățământ, sănătate, sport, turism, alte prestări către populație).


Din punctul de vedere al servicilor turistice nu există în comună nici un punct de interes turistic.
Activitatea comercială se desfășoară prin mici afaceri de familie precum și printr-un magazin al cooperației.

 

În comună nu este prezentă nici o bancă sau filială CEC.

Principalii agenți economici de pe raza comunei sunt:

 • Litind SRL-echipamente, echipamente de protecție și accsorii PSI,service stingătoare
 • Sipex Company SRL-distribuitor de materiale pentru finisări în construcții
 • All Glamour Asc- servicii/Consultanță-agenție publicitate
 • Epacons SRL-echipamente și accesorii piscine;construcții civile
 • LarifServ.SRL-comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzări predominate de produse alimentare, băuturi și tutun
 • Flexitech SRL-fabrică autovehicule de transport rutier,a remorcilor si semiremorcilor
 • Desiderio-organizare nunți și articole de nuntă
 • Fardab Com SRL-comerț cu amănuntul în magazinele nespecializate, cu vânzări predominate de produse nealimentare
 • Agricolcom SRL-comerț cu car,ipsos,ciment
 • Marcana Trans SRL-transporturi terestre și transport prin conductă
 • Habitat Art Electric-lucrări de instalații electrice
 • Tizziana SRL-transport rutier,călătorii interne
 • Cargo Four Car SRL-transporturi rutiere mărfuri
 • Allianso Business Park SRL-dezvoltare(promovare) imobiliară
 • Lufkin SRL-producător de utilaj petrolier
 • Warehouse De Pauw-logistică și utilaje pentru energie regenerabilă-fază de proiect
 • Lafarge Ciment SRL, Zalex DG Cons SRL, Pontiac Improrex SRL, T.C.S SRL, Apolodor COM Impex SRL, Kemna Bau Andreae GmbH&Co.KG-balastiere
 • Ecomaster-parc ecologic de deșeuri periculoase clasa A.

 

 

Înapoi