Cultură și învățământ

ÎNVĂȚĂMÂNT

În cele 5 cele din comuna Aricești Rahtivani, funcționează următoarele instituții de învațamânt:


Ariceștii Rahtivani

 • Școala generală cu cls I-VIII-267 elevi/13 clase
 • Grădinița cu program normal nr 1-50/2 grupe
 • Grădinița cu program normal nr 2-55/2 grupe

 

 

Nedelea

 • Școala generală cu cls I-VIII-231 elevi/12 clase
 • Grădinița cu program normal-85/3 grupe
 • CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL NEDELEA ARICEȘTI RAHTIVANI (fosta școală de reeducare minori)

 

 

Stoenești

 • Școala generală cu cls I-VIII-138 elevi/8 clase
 • Grădinița cu program normal- 85/3 grupe

 

Târgușorul Nou

 • Școala generală cu cls I-VIII-105 elevi/6 clase
 • Grădinița cu program normal-45/2 grupe

 

 

Buda

 • Școala generală cu cls I-IV-14 elevi/clasa
 • Grădinița cu program normal-18/1 grupă

  Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008
Unități de învățământ-total
Grădinițe de copii
Școli din învățământul primar și gimnazial 
Școli de artă și meserii 
Copii înscriși în grădinițe  295  285  289 
Elevi înscriși-total  803  734  778 
Elevi înscriși în învățământ primar și gimnazial  775  707  752 
Elevi înscriși în învățământul primar  396  374  421 
Elevi înscriși în învățământul gimnazial  379  333  331 
Elevi înscriși în învățământul de arte și meserii  33  27  26 
Personal didactic-total  69  60  60 
Personal didactic în învățământ preșcolar  11  11  11 
Personal didactic în învățământul primar și gimnazial  53  46  46 
Personal didactic în învățământul primar  20  19  18 
Personalul didactic în învățământul gimnazial  33  27  28 
Personal didactic în învățământul de arte și meserii 
Săli de clasă și cabinete școlare  43  41  41 
Laboratoare școlare  12 
Ateliere școlare
Săli de gimnastică-total 
Terenuri de sport-total 
Pc-uri-total 29  58 

 

CULTURĂ


La începutul anilor 1980, în satele Ariceștii Rahtivani și Nedelea au fost construite cămine culturale, iar în satele Stoenești și Târgușorul Nou, au fost reparate construcțiile vechi în care funcționau.
În comună sunt mai multe monumente, dintre care cinci sunt declarate monumente culturale, considerate și monumente istorice de clasă A și B.

Biserica "Sf Ilie și Sf Nicolae" construită în anul 1777 de Ilie Aricescu, împreună cu soția sa Neaga și cu vel vistierul Enache Văcărescu, figurează în "Lista monumentelor de cultură " (1956). Construită din piatră și cărămidă, monumetul are plan triconc, cu abside circulare în interior și hexagonale la exterior,turlă pe naos, pronaos, rectangular, dezvoltat și pridvor cu arcade sprijinite pe stâlpi groși de zidărie. Pridvorul păstrează picturi murale din secolul al XVIII-lea. În pronaos, fresca de epocă a fost suprapusă cu alta efectuată pe la sfârșitul veacului al XIX-lea (probabil cu prilejul reparaților din 1887). monumentul se află într-o stare înaintată de degradare.

Biserica "Sf Voievozi" din Nedelea, monument de arhitectură ridicat în 1793 de Mihai Filipescu. Acesta a suferit multe reparații și renovări de-a lungul anilor. A fost reparată în anii 1849, 1895, 1927, 1941, ultima oară fiind zugrăvit din nou, peste pictura executată în 1933, când s-a astupat fresca din 1850.


Tot la capitolul monumente istorice se încadrează și o cruce de piatră datând din prima jumătate a veacului al XIX-lea,situată în parcul Școlii Speciale din Nedelea.


În deceniul nouă,al secolului trecut s-a propus declararea unei rezervații arheologice în punctul " La movila" din satul Buda, unde se află un grupaj unic de "tumuli daco-getici" înșirați. Acest grupaj reprezintă cea mai mare concentrare de tumuli funerare de la sfârșitul epocii bronzului, începutul epocii de fier, supranumit și "cultura ferigile".

În satul Târgușorul Nou, a fost construit în anul 1947 și restaurat în anul 1979, un Obelisc-Monumentul Eroilor din Primul și cel de-al Doilea Război Mondial.Monumentul este situat în centrul localității.


În satul Nedelea, în anul 1939 a fost construit un Obelisc-Monumentul Eroilor din Războiul de Independență și din primul război mondial. Se află în centrul localității, lângă școală. este construit din beton, marmură și bronz. Are gard de protecție din plasă metalică. Obeliscul are în terminație un vultur de bronz cu aripile deschise.

În satul Stoenești a fost ridicată în anul 1945 o Cruce Memorială-monument al eroilor din primul si al doilea razboi mondial. Are o împrejmuire de gard de lemn. Este construit din beton și mamură.


În satul reședință al comunei, Ariceștii Rahtivani a fost realizat în anul 2001 Monumentul Eroilor din Primul și al Doilea Război Mondial. Este construit din betob, marmură și cupru, având ca terminație un vultur din cupru cu aripile pe jumătate deschise, țănând în coic o mică cruce.

Înapoi