Cadrul demografic

LOCUINȚE
Fondul de locuințe la nivelul comunei Ariceștii Rahtivani se ridică la cca 2.811 de locuințe. Majoritatea locuințelor sunt construite din cărămidă, având numai parter și cel puțin 3 camere de locuit, dar există și construcții mai recente cu mai multe nivele și bineînțeles, cu mai multe camere de locuit.


La nivelul comunei este înregistrat un nr aproximativ de 20 familii aparținând etniei rome, o familie de etnie maghiară și 2 imigranți, un austriac și un belgian.

  Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008
Locuințe existente total (nr)
2703 2717  2728  2737 
Locuințe în proprietatea majoritară de stat (nr)
83 81  81  81 
Locuințe în proprietatea majoritar privată (nr)
2620  2636  2647  2656 
Suprafață locuibilă total (mp)  116781  118124  119231  120447 
Suprafața locuibilă-proprietate majoritară de stat (mp)  2577  2485  2485  2485 
Suprafață locuibilă proprietate majoritar privată (mp)  114204  115639  116746  117962 

Tabel 1:Situația suprafeței locuibile și a sistemului de locuințe

  Anul 2005  Anul 2006  Anul 2007  Anul 2008 
Locuințe terminate-total 15  23  16  16 
Locuințe terminate din fonduri private  15  23  16  16 
Locuințe terminate din fondurile populației  15 23  16  16 
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (exclusiv pentru colectivități)- nr  14  34  37  41 
Autorizații de construire eliberate pentru alte clădiri  10 
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (exclusiv pentru colectivități) mp  1691  4037  5097  5413 
Autorizații de construire eliberate pentru alte clădiri- mp  118 10083  10068  84423 


Tabel 2: Situația construcților de locuințe în ultimii ani

POPULAȚIA
Comuna Ariceștii Rahtivani are o populație totală de 8342 locuitori (populație înregistrată la data de 01.01.2010- pe baza datelor ofetrite de Direcția Județeană de Statistică).Astfel din punct de vedere procentual populația comunei Ariceștii Rahtivani reprezintă aproximativ 0,95% din populația totală a județului Prahova.

Populație Anul 2006  Anul 2007  Anul 2008 
Populație totală-1 iulie (stabilă)  8236  8334  8295 
Populație la 1 iulie-femei  4165  4201  4154 
Populație cu domiciliul în localitate la 1 iulie  8312  8172  8227 
Populație totală la 1 ianuarie (stabilă)  8140  8289  8284 
Populație la 1 ianuarie-femei  4117  4186  4154 
Născuți vii  76  72  88 
Decedați  99  90  92 
Căsătorii  40  53  48 
Divorțuri  10  11 
Stabiliri de domiciliu în localitate  75  185  153 
Plecări cu domiciliul din localitate  49  47  78 
Număr emigranți 
Număr imigranți 


Grupa de vârstă cu cea mai mare pondere în totalul populației este cea cu vârste cuprinse între 18-60 ani. Acesta reprezintă aproximativ 62% din totalul populației, urmată fiind de populația trecută de 60 nai, care ajunge la aproximativ 20%. Densitatea populației este de 267.5 locuitori /km2.

FORȚA DE MUNCĂ
Pe raza comunei se află o serie de unitâți economice cu profil de activitate diversivicat ceea ce denotă preocuparea cetățenilor pentru creșterea permanentă a veniturior, respectiv ceea ce denotă preocuparea cetățenilor pentru creșterea permanentă a veniturilor, respectiv, îmbunătățirea condițiilor de trai. Gama activităților de producție și servicii agricole, de transport sau de mică industrie.


În comună există un agent economic care are ca obiect de activitate transportul de călători pe raza comunei.


populația activă a comunei este de aproximativ 3000 perosne, număr ce reprezintă 36% din totalul populației, populația aptă de muncă neangajată fiind în jur de 400 persone, reprezentând aproximativ 5 %.


Din totalul populației active de aproximativ 3000 persoane, în comună lucrează aproximativ 600 persoane, cea mai mare parte din rândul populației active făcând naveta către alte localități.


Repartizarea procentuală a populației active pe ramuri economice se prezintă astfel:

  • sectorul primar (agricultură,silvicultură)-15.8%
  • sectorul secundar (industrie, construcții)-34.2%
  • sectorul terțiar (comerț,transport, administrație, învățământ, sănătate, sport, turism, alte prestări către populație)-50%

În sectorul terțiar existau în 2008 în cadrul comunei 600 de locuri de muncă, cele mai multe dintre ele sunt cele de la Penitenciarul Târgușorul Nou.

 

  Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008
Număr total salariați localitate 686  731  600 
Număr mediu salariați în agricultură  52  106  95 
Număr mediu salariați în industrie  140 129 185
Număr mediu salariați în comerț  210  224  281 
Număr mediu salariați în activități bancare și asigurări  - -
Număr mediu salariați în administralia publică  20 22  16
Număr mediu salariați în învățământ  80  74 69 
Număr mediu salariați în sănătate și asistență socială  70  69  82 
Număr mediu salariați în energie electrică și termică, gaze  14 
Număr mediu salariați în construcții  35  30  20 
Număr mediu salariați în transporturi și poștă
61  62  47 
Număr mediu inregistrați

 

Înapoi