Aparatul de specialitate al primarului

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI


DEMNITARI
- Orbu Gheorghe - Primar
- Brătășanu Cristian - Viceprimar


SECRETAR GENERAL
- Petcu Violeta Neluţa – Secretar general al comunei


SERVICIU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ


COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ
- Mihai Viorel Marius - Referent
- Lita Daniela-Adriana - Inspector 


COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL, SECRETARIAT, ARHIVA
- Voinescu Mihaiela – Inspector
- Cristea Ileana Manuela - Inspector


COMPARTIMENT RESURSE UMANE
- Gherghina Mariana Adriana - Referent de specialitate


COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL SI CADASTRU FUNCIAR
- Iancu Cristina Mariana - Inspector
- Stoica Elena Larisa – Referent
- Ţigău Cristina – Referent
- Ilie Elena Rodica - Referent

 

SERVICIU BUGET FINANȚE SI INVESTIȚII

- Burtoiu Anca Alexandra - Inspector

- Iana Taniela - Referent
- Ghinescu Cristina Daniela - Referent
- Zegheru Camelia Maria – Inspector
- Niculescu Daniela - Referent
- Grigore Andreea – Referent
- Rotaru Nela Monica - Inspector

- Bostina Laura - Inspector

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

- Purcarea Elena Cristina - Inspector

 

COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA, SITUATII DE URGENTA, SSM
- Purcarea Marian Tiberiu - Inspector

 

COMPARTIMENT CULTURĂ
- Miculeasa Elena – Bibliotecar
- Iova Steliana Tonica – Referent specialist asezamant cultural


 SERVICIU POLIȚIE LOCALĂ
- Iancu Gheorghe - Sef Serviciu Politie locala

 

COMPARTIMENT ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZA BUNURILOR
- Niculescu Dănuț - Politist local
- Sterie Constantin - Politist local
- Andronescu Cornel - Politist local
- Florea Marian – Politist local

- Bunghez Ionut-Catalin - Politist local

 

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

- Cazan Mihai-Sebastian - Politist local

 

COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJARE TERITORIU SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII
- Barbu Nicolai – Inspector

- Floricica Ramona-Elena - Inspector

- Stoica Paul Ion – Referent

COMPARTIMENT TRANSPORT
- Tigau Paul – Sofer
- Scarlat Ion – Sofer
- Lemnaru Constantin - Sofer


COMPARTIMENT SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE LOCALE ȘI ÎNTRȚINERE

- Costescu Emanuel Traian  - Muncitor calificat
- Lupei Costel – Muncitor calificat
- Ilie Elena – Muncitor necalificat
- Avram Iuliana – Muncitor necalificat
- Floricica Elena - Muncitor necalificat

S.P.C.L.E.P.
- Iordache Carmen Melania – Inspector
- Cristea Nicoleta Elisabeta - Inspector

- Cazan Elena Corina – Inspector

Înapoi