Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, din excedentul bugetului local 2021-01-06
115 / 2020 privind decontarea pe lunile septembrie și octombrie a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani 2020-12-23
114 / 2020 privind împuternicirea primarului comunei Ariceștii Rahtivani ca reprezentant al comunei să participe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creştere Ploieşti-Prahova” 2020-12-23
113 / 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021 2020-12-23
112 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023 2020-12-23
111 / 2020 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Aricestii Rahtivani S.R.L 2020-12-23
110 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Aricestii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-2023 2020-12-14
109 / 2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare compartiment servicii de utilități publice locale și întreținere din cadrul Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 2020-12-14
108 / 2020 privind înlocuirea domnului Brătășanu Cristian din Adunarea Generala a Asociaților al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani ”S.R.L. desemnat ca reprezentant al comunei Ariceştii Rahtivani prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 100/2020 2020-12-14
107 / 2020 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 79A, în suprafață de 980mp, înscris în C.F. nr. 20976, numitului Jilăveanu Gheorghe 2020-12-10
106 / 2020 privind privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 36, în suprafață măsurată de 998mp (și suprafața din acte 980mp), înscris în C.F. nr. 23621, numitului Barthe Thierry Andre 2020-12-10
105 / 2020 privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Ștefan Andrei Daniel, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 81 / 2020 pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 2020-12-10
104 / 2020 privind aprobarea inființării serviciului social furnizat în comunitate: “Cabinet pentru servicii de asistență socială- comunitară” și a regulamentului de organizare și funcționare 2020-12-10
103 / 2020 privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani 2020-12-10
102 / 2020 privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă prestate de S.C. „Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 2020-12-10
Înapoi